List of Associate Members


Mr Satyendra Dev Pradhan
Maj Gen(Retd),AVSM,VSM Arun Roye
Mr P K Pradhan
Col Deepak Chander Rujay
Lt Gen AVSM, VSM Avadhesh Prakash
SUNDAR M S
Amb B S Prakash
Gp Capt (Retd) Ashvani Kumar Sachdev
Shri Nallapati Ankini Prasad
ADIT SACHDEV
Shri Savitur Prasad
Cmde(retd) C L Sachdeva
Lt Col (Retd) D S Prasad
Brig M K Sagoch
Sh IPS Pupul Dutta Prasad
Dr Asima Sahu
WG CRD (retd) AKHILESHWAR PRASAD
Shri Janardan Sahu
Mr Nitin Prashar
Lt Col B A Sahukar
Dr Raj Kumar Pruthi
Mr Pradip Saikia
Mr Manas Ranjan Pujari
Dr Jaideep Saikia
Cmdr H Singh Punia
Shri R K Saini
Mr Rajan Puri
Col M N Sajan
Gp Capt S S Puri
Dr Ajai Saksena
Vadm(retd) Raman Puri
Dr M L Sali
Wg Cdr Rajiv Puri
Shri P Lazarus Samraj
Brig, Sm, VSM D K Purohit
Col (Retd) Prabhdeep Singh Sandhu
Ms Smita Purushottam
Wg Cdr(retd) Rakesh Sant
Sh T Radhakrishnan
Sh Prashant P Saraf
Mrs V Raghavan
Maj Gen, YSM, VSM Sanjaya Saran
Mr Sirish Raghavan
Shri Hari Saran
Mr P V Raghunandan
Dr Ahsha Rani Sarangi
Dr Inderjit Rai
Shri, DIG(retd) D V Saraswat
Mr Sidharth Raina
Maj Gen (Retd) VRC,VSM S K Sarda
Mr Yow Peter Raiphea
Shri Sanghamitra Sarkar
Maj Gen (retd), PVSM, VSM P Rajagopal
Ms Jasnea Sarma
Mr Hariharan Pakshi Rajan
Dr R K Satapathy
Shri IPS T Rajendran
Mr Alok Kumar Satapathy
Brig P S Rajeshwar
Mr Saurabh
Mr S Samuel C Rajiv
Ms Sangeeta Saxena
Air Marshal,PVSM,AVSM,ADC P P Rajkumar
Maj Abhishek Saxena
Shri., IFS (Retd) A N Ram
Brig(retd) V K Saxena
MAJ(retd) S RAMACHANDRA
Shri Sudhir Saxena
Wg Cdr. Venkataraman Ramakrishnan
Mr Sachin Kumar Saxena
Cdr T S V Raman
Lt Col Himanshu Saxena
Mr Sunil Raman
Ms Shweta Sehgal
Mr V Ramanujam
Dr Harinder Sekhon
Mr. IPS Boppudi Naga Ramesh
Maj Gen (retd), VSM Prabal Chandra Sen
RADM(retd) SUSHIL KUMAR RAMSAY
Prof Rabindra Sen
Shri Krishan S Rana
Dr Chittaranjan Senapati
Comdt Chaman Rana
Mrs Louise Ann Sequeira
Col Vijai Singh Rana
Mrs(Dr) Manpreet Sethi
Brig (Retd) Amarjit Singh Randwal
Ms Aruna Sethi
Mrs Sudesh Rani
Mr Sudhir Kumar Shahi
Shri, IPS Arvind Ranjan
Mr Praveen Kumar Shahi
Mr Rajiv Ranjan
Shri Tripurari Sharan
Shri Ranvijay
Dr. DIG S K Sharma
Shri, IPS R G K Rao
DIG A K Sharma
Lt Gen (retd), PVSM, AVSM, VSM K R Rao
Dr Suman Sharma
Shri Rakesh Kumar Rao
Ms Deepika Sharma
Col(retd) V V S Rao
Shri, OSD to PM Raj Kumar Sharma
Mr Sumit Rastogi
Dr Neeta Bora Sharma
Cdr (retd) Rohit Ratan
Dr Girish Sharma
Sh. Rajiv Ratan
Shri Ashish Sharma
Ms Preetika Rathee
Mr Hari Ram Sharma
Col C S Rathore
Lt. Gen, PVSM, AVSM, VSM(retd) Arvind Sharma
Col Satish S Ratnaparkhi
Shri Sanjeev Sharma
Prof K Ravi
Mr Hari Ram Sharma
Mrs, Scientist'E' S Ravi
Ms Suman Sharma
Brig, YSM, SM, VSM Bipin Rawat
Shri H M Sharma
Shri K S Reddy
Shri Kartikeya Sharma
Shri L C Kishore Reddy
Gp Capt S S Sharma
Lt Gen(Dr) A R K Reddy
Shri Sushil Sharma
Dr Mahesh Y Reddy
Lt Col(Retd) Ashutosh Sharma
Dr Iqbalur Rehman
Brig(retd) Krishan Kumar Sharma
VAdm (Retd) A P Revi
Shri Om Prakash Sharma
Mr Mohammad Rizwan
Ms Vibha Sharma
Lt Col VSM(retd) J M Rosemeyer
Col Ravi Sharma
Shri Animesh Roul
Wg Cdr Sanjeev Sharma
Dr Shakti Pradayani Rout
Ms Renu Sharma
Dr Ruby Roy
Mr Madhukar Sharma
Cdr Partha Dutta Roy
Dr Prateek Sharma
Dr Meena Singh Roy
Gp Cdr Madhu Sudan Sharma
Lt Col Anirruddha Roy
DIG (Comn) Mahesh Chandra Sharma